ORIENTACIONS FAVORABLES

CONEIX LES TEVES ORIENTACIONS FAVORABLES

En base al nostre número Gua, tots tenim unes orientacions personals favorables i desfavorables que podem identificar per a utilitzar-les en la nostra vida diaria. Aquestes orientacions es basen en el sistema Ba Zhai de Feng Shui Clàssic.

Indica tu sexo:

Masculino
Femenino

Indica tu fecha de nacimiento:

Tu número kua es:

Tu Triagrama es:

Las orientaciones son las siguientes:


Tus 4 direcciones favorables

Número Kua 1 2 3 4 6 7 8 9
Sheng Chi
SE NE S N O NO SO E
Tien Yi E O N S NE SO NO SE
Nien Yen S NO SE E SO NE W N
Fu Wei N SO E SE NO O NE S

Tus 4 direcciones desfavorables

Ho Hai O E SO NO SE N S NE
Lui Sha NO S NE O N SE E SO
Wu  Kwei NE SE NO SO E S N O
Chueh Ming SO N O NE S E SE NO